Forretningsbetingelser

FAKTURERING OG FOR SEN BETALING

Fakturering:
Annoncetyperne Mini, Bronze, Sølv og Guld faktureres alle kvartalsvis forud. Kvartalerne løber pr. 1/1-31/3, 1/4-30/6, 1/7-30/9 og 1/10-31/12. Såfremt annoncen tegnes mellem 2 kvartaler, udregnes første betaling fra den dato, hvor annoncen kommer online indtil nyt kvartal, således at første betaling bliver lavere, da men således ikke betaler for et helt kvartal.

For sen betaling:
mediaXplore, der ejer webportalen eXploreBornholm, står for al fakturering. Såfremt mediaxplore ikke modtager rettidig betaling, pålægger vi et rykkergebyr på kr. 100 pr. rykkerskrivelse. Første rykkerskrivelse sker efter 4 dage fra forfaldsdato, 2. rykkerskrivelse sker efter 14 dage fra forfaldsdato, og 3. rykkerskrivelse sker efter 24 dage fra forfaldsdato. Ved 3. rykkerskrivelse har mediaxplore ret til med øjeblikkelig virkning at fjerne alle annoncørens annoncer fra eXploreBornholm, indtil betalingen er registreret på vores konto. Manglede visning pga. manglende betaling godtgøres ikke.

ANNULLERING OG FLYTNING AF ANNONCER

Annullering skal ske skriftligt til mediaXplore på mail info@mediaxplore.dk. Den bookede annoncetype kan ikke overdrages. Vær opmærksom på at annoncetyperne Mini, Bronze, Sølv og Guld er løbende abonnementer og først kan opsiges tidligst efter 1 års annoncering. 

Det er muligt at flytte en annonce i Shoppingguiden fra en kategori til en anden uden ekstra omkostning. Såfremt der ønskes en nedjustering i form af færre kategorier i forhold til det bookede, er dette muligt, såfremt mediaXplore skriftligt orienteres om dette senest 10 hverdage før en ny periode på mail info@mediaxplore.dk.

ANNONCEMATERIALE, ANSVAR OG AFVISNING

Levering af færdig annonce:
Færdige annoncer skal leveres til eXploreBornholm i de dimensioner og teknisk udførelse, som er fastsat af eXploreBornholm.

Produktion af annoncer:
mediaXplore herunder eXploreBornholm kan aldrig drages til ansvar overfor annoncørens eventuelle, direkte eller indirekte tab, som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog aldrig uden mediaXplores accept kopieres til hverken tredje part eller til eget brug uden for mediaXplores webportaler og systemer.

Ansvar:
Det er annoncørens ansvar at annoncen er tidssvarende og aktuel. Såfremt annoncens indhold er forældet, fjernes den fra eXploreBornholm uden varsel. Manglede visning i denne forbindelse godtgøres ikke. Opdatering af annoncemateriale udskiftes efter aftale.

Selv om annoncematerialet godkendes af mediaXplore fritager det ikke annoncør/ordregiver for sit ansvar vedrørende annoncematerialets udformning og indhold. Annoncør/ordregiver forpligter sig til at friholde mediaXplore for det ansvar, som annoncematerialet måtte påføre os. Det er således til enhver tid annoncørens ansvar, at annoncematerialet er i overensstemmelse med de gældende love, og annoncør/ordregiver garanterer, at reklamen er lovligt produceret og at nødvendige tilladelser er indhentet.

mediaXplore herunder eXploreBornholm er ikke ansvarlig for indholdet på annoncørers eller andres websider, som eXploreBornholm linker til.

Afvisning:
mediaXplore har pligt til på ethvert tidspunkt at afvise annoncer/reklamer, som mediaXplore finder i strid mod gældende lov. mediaXplore har derudover ret til at afvise annoncer/reklamer, som mediaXplore finder uegnede.

Såfremt vores forretningsbetingelser ikke overholdes, er mediaXplore berettiget til at fjerne annoncen fra eXploreBornholm uden varsel og uden godgørelse for den manglende visningsperiode. Såfremt mediaXplore ønsker at opsige en annonce uden brud på vores forretningsbetingelser, tilbagebetales beløbet for den manglende visningsperiode.

Tilgængelighed:
Vi tilstræber at eXploreBornholm er tilgængelig 24 timer i døgnet året rundt. Der kan dog være situationer, hvor det ikke er muligt at tilgå eXploreBornholm, som f.eks. servernedbrud og force majeure.

Derudover er mediaXplore berettiget til at afbryde driften, når opdatering, vedligeholdelse eller andre forhold gør det nødvendigt. mediaXplore er endvidere berettiget til, uden varsel, at ændre i design, kategorier, annoncetyper m.v. Manglede visning i forbindelse med nedetid godtgøres ikke.

Østerlars Kirke - rundkirker på BornholmØsterlars kirke, der i middelalderen var indviet til Skt. Laurentius, er den største af Bornholms fire rundkirker og en af Bornholms mest besøgte seværdigheder. Man mener, at kirken, der er bygget af rå kløvede kampesten, blev opført ca. år 1150. Læs mere her om rundkirker
Almindingen - EkkodalenAlmindingen er en af danmarks største skove og ligger midt på Bornholm. Almindingen betyder "Alle mands eje" og kommer sig af, at Almindingen tidligere blev brugt som fællesareal for alle bønderne i området, hvor kreaturer fik lov at græsse. Læs mere her om Almindingen
Hammershus - BornholmHammershus er Nordeuropas største borgruin og også Bornholms mest besøgte attraktion. Hammershus er beliggende på en klippeknude, og hæver sig derfor storslået 74 meter over havet med stejle klipper ud mod Østersøen. Læs mere her om Hammershus